اعلام جدیدترین رده‌بندی جهانی تیراندازی بدون تغییر چشمگیر در جایگاه نمایندگان ایران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جدیدترین رده‌‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی در ماه ژانویه اعلام شد که براساس آن تغییر چشمگیری در جایگاه تیراندازان ایرانی ایجاد

ادامه