اطلاعیه کمیته تعیین وضعیت درباره چگونگی ثبت قرارداد باشگاه‌های بدهکار/ مجوز موقت به استقلال و ۴ باشگاه دیگر

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت که در راستای اجرای مقررات داخلی و بین‌المللی، اقدام به اتخاذ تصمیم و اجرای مقررات می‌کند، در خصوص آخرین وضعیت باشگاه‌های لیگ برتری دارای پرونده‌های حکم محکومیت قطعی در آن کمیته و نحوه ثبت قرارداد بازیکنان جدید باشگاه‌ها در پنجره نخست نقل‌وانتقالات فصل ۹۸-۹۷، به شرح زیر اقدام به اعلام گزارش عملکرد کرده است:

الف: باشگاه‌هایی که به جهت عدم صدور حکم محکومیت قطعی در کمیته وضعیت، در خصوص آنها مجوز قطعی ثبت قراردادهای بازیکنان جدید صادر شده است:

*فولاد خوزستان
در آغاز این فصل هیچ حکم قطعی و لازم الاجرا در کمیته وضعیت نداشته است، لذا مجوز ثبت قراردادهای جدید از سوی کمیته وضعیت، برای آن باشگاه صادر و اعلام شده است.

*ذوب‌آهن اصفهان
در آغاز این فصل هیچ حکم قطعی و لازم الاجرا در کمیته وضعیت نداشته است، لذا مجوز ثبت قراردادهای جدید از سوی کمیته وضعیت، برای آن باشگاه صادر و اعلام شده است.

*صنعت نفت آبادان
در آغاز این فصل هیچ حکم قطعی و لازم الاجرا در کمیته وضعیت نداشته است، لذا مجوز ثبت قراردادهای جدید از سوی کمیته وضعیت، برای آن باشگاه صادر و اعلام شده است.

*پیکان
در آغاز این فصل هیچ حکم قطعی و لازم الاجرا در کمیته وضعیت نداشته است، لذا مجوز ثبت قراردادهای جدید از سوی کمیته وضعیت، برای آن باشگاه صادر و اعلام شده است.

ب: باشگاه‌هایی که با ارائه قبوض پرداخت به میزان مبالغ محکومیت قطعی آرای صادر شده از سوی کمیته وضعیت یا رضایتنامه، در خصوص آنها مجوز قطعی ثبت قراردادهای بازیکنان جدید صادر شده است:

*سپاهان اصفهان
دارای ۲ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه سه فقره قبض پرداخت، جمعاً به میزان مبلغ محکومیت، مجوز قطعی برای ثبت قراردادهای جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.

*تراکتورسازی تبریز
دارای ۷ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه ۷ فقره رضایتنامه از سوی اشخاصی که حکم قطعی به نفع ایشان صادر شده بوده است، مجوز قطعی برای ثبت قراردادهای جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.

*سایپا
دارای ۱ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه رضایتنامه از سوی شخصی که حکم قطعی به نفع وی صادر شده بوده است، مجوز قطعی برای ثبت قراردادهای جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.

*نساجی مازندران
دارای ۴ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه ۴ فقره رضایتنامه از سوی اشخاصی که حکم قطعی به نفع ایشان صادر شده بوده است، مجوز قطعی برای ثبت قراردادهای جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.

*استقلال خوزستان
دارای یک پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه رضایتنامه از سوی شخصی که حکم قطعی به نفع وی صادر شده بوده است، مجوز قطعی برای ثبت قراردادهای جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.

*پارس جنوبی جم
دارای یک پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه رضایتنامه از سوی شخصی که حکم قطعی به نفع وی صادر شده بوده است، مجوز قطعی برای ثبت قراردادهای جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.

ج: باشگاه‌هایی که در خصوص آنها مجوز موقت جهت ثبت قراردادهای بازیکنان جدید صادر شده است:

*گسترش فولاد تبریز
دارای یک پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت مراجعه دیرهنگام و خارج از وقت اداری بانک‌ها و عدم امکان واریز نقدی، با ارائه یک فقره چک بانکی، مجوز موقت صرفاً برای یک مسابقه  (اولین مسابقه فصل)، برای ثبت قراردادهای جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است. در صورتی که چک ارائه شده، منجر به پرداخت یا ارائه رضایتنامه نشود، مجوز قطعی برای بازیکنان جدید این باشگاه صادر نخواهد شد.

*استقلال
دارای ۸ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت مراجعه دیرهنگام و خارج از وقت اداری بانک‌ها و عدم امکان واریز نقدی، با ارائه ارائه یک فقره قبض پرداخت در وجه شخصی که حکم قطعی به نفع وی صادر شده بوده است و دو فقره رضایت نامه و نیز یک فقره چک بانکی به میزان باقی مانده مبلغ محکومیت قطعی، مجوز موقت صرفاً برای یک مسابقه (اولین مسابقه فصل)، برای ثبت قراردادهای جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است. در صورتی که چک ارائه شده، منجر به پرداخت یا ارائه رضایتنامه نشود، مجوز قطعی برای بازیکنان جدید این باشگاه صادر نخواهد شد.

*پدیده مشهد
دارای ۶ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت مراجعه دیرهنگام خارج از وقت اداری بانکها و عدم امکان واریز نقدی ، با ارائه یک فقره چک بانکی، مجوز موقت صرفاً برای یک مسابقه (اولین مسابقه فصل) ، برای ثبت قراردادهای جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است. در صورتی که چک ارائه شده، منجر به پرداخت یا ارائه رضایت نامه نشود، مجوز قطعی برای بازیکنان جدید این باشگاه صادر نخواهد شد.

*نفت مسجد سلیمان
دارای ۶ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت مراجعه دیرهنگام و خارج از وقت اداری بانک‌ها و عدم امکان واریز نقدی، با ارائه یک فقره برگ ضمانت، مجوز موقت صرفاً برای یک مسابقه (اولین مسابقه فصل)، برای ثبت قراردادهای جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است. در صورتی که ضمانت ارائه شده، منجر به پرداخت یا ارائه رضایت نامه نشود، مجوز قطعی برای بازیکنان جدید این باشگاه صادر نخواهد شد.

*سپیدرود رشت
دارای یک پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت مراجعه دیرهنگام و خارج از وقت اداری بانک‌ها و عدم امکان واریز نقدی، با ارائه یک فقره چک بانکی، مجوز موقت صرفاً برای یک مسابقه (اولین مسابقه فصل)، برای ثبت قراردادهای جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است. در صورتی که چک ارائه شده، منجر به پرداخت یا ارائه رضایت نامه نشود، مجوز قطعی برای بازیکنان جدید این باشگاه صادر نخواهد شد.

ج: وضعیت باشگاه پرسپولیس:
دارای سه پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت محرومیت ناشی از حکم صادر شده از سوی فیفا، اصولاً ثبت قرارداد بازیکنان جدید این باشگاه، در این پنجره نقل و انتقالات نیز ممنوع است.

نتیجه‌گیری:

۱-کمیته تعیین وضعیت، از مدیران محترم باشگاه‌های فولاد خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، پیکان و صنعت نفت آبادان که با اقدامات و مدیریت خود، موفق به حل و فصل تمام مسائل حقوقی و اختلافات احتمالی مالی و قراردادی، در داخل باشگاه شده‌اند، به گونه‌ای که هیچ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت، علیه آن باشگاه‌ها نشده است، کمال تشکر و قدردانی را دارد.

۲-کمیته وضعیت، از مدیران محترم باشگاه‌های سپاهان اصفهان، تراکتورسازی تبریز، سایپا، نساجی، استقلال خوزستان و پارس جنوبی جم، که با اقدامات به موقع خود، موجب مختومه شدن پرونده‌ها و صدور مجوز قطعی ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود شده‌اند، قدردانی به عمل می‌آورد.

۳-کمیته وضعیت، ضمن تشکر از مدیران محترم باشگاه‌های سپیدرود رشت، گسترش فولاد تبریز، استقلال، پدیده، نفت مسجد سلیمان، جهت پیگیری هر چند دیر هنگام پرونده‌های خود، به این باشگاه‌ها متذکر می‌شود که هرچند علی رغم ارسال اخطارها و مکاتبات فراوان و صدور اطلاعیه‌ها، اقدام به موقع از سوی این باشگاه‌ها صورت نگرفته، لکن صرفاً از آنجایی که مباحث مربوط به سلامت رقابت‌های فوتبال و رویارویی با حریفان با تعداد کافی بازیکنان، مد نظر کمیته وضعیت قرار گرفته است، با حفظ حقوق اشخاصی که حکم به نفع ایشان صادر شده از طریق دریافت چک، تعهد نامه و غیره، اقدام به صدور مجوز موقت و مشروط صرفاً برای یک مسابقه (اولین مسابقه فصل) کرده و تا زمان عدم پرداخت مبالغ محکومیت یا ارائه رضایتنامه، از تمام اشخاص دارای حکم قطعی از کمیته وضعیت، در مهلت باقیمانده از نقل و انتقالات، محدودیت‌های مقرر برطرف نخواهد شد و بدیهی است با توجه تذکرات و ارسال اخطاریه‌های متعدد، مسئولیت اتخاذ سایر تنبیهات، مندرج در مقررات نیز به عهده باشگاه مربوطه خواهد بود.

۴-کمیته وضعیت، تنها بعد از یک سال از آغاز به فعالیت و با توجه به این گزارش، عملکرد باشگاه‌ها در خصوص پرداخت بدهی‌های معوقه خود را بسیار مثبت ارزیابی می‌کند و امیدوار است با حل و فصل اندک پرونده‌های باقیمانده، برای نخستین مرتبه، باشگاه‌ها، لیگ برتر را از نظر مالی به صورت بسیار شفاف آغاز کنند.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *